Disclaimer
De op deze website opgenomen informatie is uitsluitend bestemd voor algemene informatiedoeleinden.
De Boer Industrietechniek B.V. besteedt uitermate zorg aan de betrouwbaarheid van de gegevens die zich op onze site (WWW.DEBOERIT.NL) bevinden. Ondanks de nauwkeurigheid waarmee dit gedaan wordt, kan de Boer Industrietechniek B.V. niet garanderen dat alle getoonde informatie geheel juist, volledig dan wel actueel is.
Door de intrinsieke aard van elektronische communicatie, kunnen er vertragingen, gebreken of andere onvolkomenheden optreden in de op deze website opgenomen informatie.
De Boer Industrietechniek B.V. aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor directe of indirecte schade welke ontstaat door gebruikmaking van, het vertrouwen op of handelingen verricht naar aanleiding van de op deze website opgenomen informatie, tenzij er sprake is van opzet of grove nalatigheid aan de zijde van De Boer Industrietechniek B.V.
Op al onze offertes/aanbiedingen/inkooporders en overeenkomsten zijn onze algemene inkoop- of leveringsvoorwaarden, gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Groningen, nummer 02084255 van toepassing onder uitdrukkelijke van de hand wijzing van de toepasselijkheid van die van onze contractpartijen.

Privacy

Privacy op WWW.DEBOERIT.NL
De Boer Industrietechniek B.V. respecteert de privacy van de gebruikers van onze site en zorgt ervoor dat alle persoonlijke informatie die u ons verschaft altijd vertrouwelijk zal worden behandeld.
Wij gebruiken uw gegevens om de aanvragen/offertes/bestellingen etc. zo snel en gemakkelijk mogelijk te laten verlopen. Uw gegevens zullen wij nooit ter beschikking stellen aan derden en alleen voor eigen doeleinden gebruiken.